Om Broschyrerna

 


Om Mat för familjen.

Genom att vara "matsmart", kan vi höja kvaliteten på maten vi ger våra barn. Det behöver varken vara krångligt, dyrt eller speciellt tidskrävande. Det som behövs är planering, genomtänkta recept och råd. Detta, tillsammans med en stor portion inspiration och fakta, finns i broschyren Hungrig.nu – mat för familjen.

Broschyren bygger på hemsidan www.hungrig.nu – en sajt som riktar sig till barnfamiljer mitt i vardagen. Vi vill alla ge våra barn god och näringsriktig mat, men rätt val är i den hektiska vardagen inte alltid självklara. Broschyren fungerar som en vägvisare för stressade barnfamiljer när inspirationen tryter, när man söker kunskap och behöver råd.

I broschyren och på hemsidan finns veckomatsedlar där maträtterna bygger på varandra för att underlätta både tillagning, inköp och planering. Dessutom finns ett ekonomiskt tänk, som gynnar både plånbok och miljö. Detaljerade inköpslistor finns för hela veckan. Fakta kring matlagningsmetoder, råvaror, näringslära, säsongsanpassning och förvaring är en källa till kunskap hela familjen kan ha nytta av.

 

 

Om Matstart.

Nu finns det en ny Matstart-broschyr! 


Matstart är ett levande projekt som startade år 2000.

Under åren som gått har Hushållningssällskapens Matkonsulter utbildat 1000-tals föräldrar på Barnavårdscentralerna runt om i landet. Broschyren Matstart som delas ut till föräldrarna har sålts i nära 100 000 tusen exemplar. Och den populära broschyren har nu uppdaterats med de aktuella rekommendationerna från Livsmedelsverket och har också en ny, fräsch layout!

Det är viktigt med fakta

Syftet med Matstart är att stimulera matintresset hos småbarnsföräldrar. Vi vill ge korrekt och handfast information som inte styrs av särintressen. Vi vill att småbarnsföräldrar ska kunna göra medvetna val när det gäller kvalitet, miljö och näringsinnehåll när de handlar livsmedel - och vi vill ge dem verktyg att laga god och näringsriktig mat. Grundtanken är att bra matvanor ger barnen en bra start i livet, vilket på sikt främjar folkhälsan. Och vi vet att vi är på rätt spår!


Nyheterna i broschyren

Mycket är sig likt – vi vill precis som tidigare på ett pedagogiskt och inspirerande sätt ge föräldrar hjälp på vägen att laga god, hälsosam och miljöanpassad mat. 

Men mycket är också nytt. Livsmedelsverket har bland annat kommit med nya råd när det gäller barnens första mat och den nya broschyren tar upp dessa råd.

Vi hoppas att Matstart-materialet kommer många föräldrar till nytta – och att en ny generation får goda matvanor från starten! Uppdateringen av broschyren har genomförts med medel från Stiftelsen Praktiska Hushållskolans donationsfond, Axel Linders stiftelse och Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond.